Бесплатна пресметка за враќање на данокот од САД

Ве молиме при пополнувањето сумите да ги внесувате во US долари.

    Враќање на данокот може да се изврши само за горенаведените години.
  • Доколку сте имале повеќе од една работа внесете ја вкупната заработка од сите работодавци. Доколку сте имале работа при која вашиот данок не бил задржуван од платата, тогаш заработката мора да ја пресметате.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PetarБесплатна пресметка за враќање на данокот од САД