Враќање на данок од Massachusetts (MA)

Следете го овој линк за да проверите до каде е стигнато со обработката на Вашиот Massachusetts (MA) state данок.
По внесувањето на сите барани информации, доколку Вашиот данок е обработен, ќе го добиете ДАТУМОТ НА ИСПРАЌАЊЕ на Вашиот чек. Времето за кое ќе го добиете чекот изнесува 2-4 недели од датумот на вашето испраќање.
Доколку нема никакви информации околу Вашето враќање на данокот Ве молиме да проверите повторно за неколку дена.
.

**Забелешка: Данокот за Масачусетс може онлајн да го проверите само додека додека сте во САД. Доколку сте надвор од САД може да се јавите на телефонскиот број +1 617 887 6367 за да ја проверите состојбата.

 

PetarВраќање на данок од Massachusetts (MA)