Враќање на данок од New York (NY)

Следете го овој линк за да проверите до каде е стигнато со обработката на Вашиот New York (NY) state данок.
По внесувањето на сите барани информации, доколку Вашиот данок е обработен, ќе го добиете ДАТУМОТ НА ИСПРАЌАЊЕ на Вашиот чек. Времето за кое ќе го добиете чекот изнесува 2-4 недели од датумот на вашето испраќање.
Доколку нема никакви информации околу Вашето враќање на данокот Ве молиме да проверите повторно за неколку дена.

PetarВраќање на данок од New York (NY)