Враќање на данок од North Dakota (ND)

Следете го овој линк за да проверите до каде е стигнато со обработката на Вашиот North Dakota (ND) state данок.
По внесувањето на сите барани информации, доколку Вашиот данок е обработен, ќе го добиете ДАТУМОТ НА ИСПРАЌАЊЕ на Вашиот чек. Времето за кое ќе го добиете чекот изнесува 2-4 недели од датумот на вашето испраќање.
Доколку нема никакви информации околу Вашето враќање на данокот Ве молиме да проверите повторно за неколку дена.
 
**Забелешка: Данокот за  North Dakota може онлајн да го проверите само додека додека сте во САД.

PetarВраќање на данок од North Dakota (ND)