Следење на FEDERAL данокот

Потребно е да го внесете вашиот социјален број (Social Security Number), вашиот статус во моментот на пополнување на данокот (повеќето од учесниците во Work & Travel програмата се SINGLE) и сумата која треба да ја повратите од данокот ( таа сума ја добивате од наша страна).

Federal-ниот данок можете да го проверите во рок од 8 до 16 недели од дадумот на испраќањето на данокот.

Federal– ниот данок можете директно да го следите на страницата на IRS.

*** Напомена: Federal-ниот данок можете да го проверите on-line само доколку сте работеле и плаќале данок во тековната година на даночната пријава. Моментално во можност е проверка само на данокот од 2020 година. За сите преостанати години (2017, 2018 и 2019) мора да го контактирате IRS телефонски за да ја добиете бараната информација.

Доколку нема никакви информации за Вашето враќање на данокот, Ве молиме да проверите повторно за нeколку дена.

 

Следење на STATE данокот

Плаќање на државниот санок зависи од сојузната државата каде сте работеле. Кликнете на името на државата подолу за понатамошни упатства.

Alabama (AL)
Alaska (AK)
Arizona (AZ)
Arkansas (AR)
California (CA)
Colorado (CO)
Connecticut (CT)
Delaware (DE)
District of Columbia (DC)
Florida (FL)
Georgia (GA)
Hawaii (HI)
Idaho (ID)
Illinois (IL)
Indiana (IN)
Iowa (IA)
Kansas (KS)
Kentucky (KY)
Louisiana (LA)
Maine (ME)
Maryland (MD)
Massachusetts (MA)
Michigan (MI)
Minnesota (MN)
Mississippi (MS)
Missouri (MO)
Montana (MT)
Nebraska (NE)
Nevada (NV)
New Hampshire (NH)
New Jersey (NJ)
New Mexico (NM)
New York (NY)
North Carolina (NC)
North Dakota (ND)
Ohio (OH)
Oklahoma (OK)
Oregon (OR)
Pennsylvania (PA)
Rhode Island (RI)
South Carolina (SC)
South Dakota (SD)
Tennessee (TE)
Texas (TX)
Utah (UT)
Vermont (VT)
Virginia (VA)
Washington (WA)
West Virginia (WV)
Wisconsin (WI)
Wyoming (WY)

______________________________________________________________________________

 

Следење на Social Security and Medicare даноците

Просечното време за враќање на Social Security and Medicare даноците е од 6 до 12 месеци.

За жал, не постои начин на кој би можеле да ги следите овие даноци.

PetarСледење на данокот